در این وبسایت سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر به زبان فارسی آموزش داده می شود.

پروسس میکر یک سیستم مدیریت فرایند های کسب و کار است که به صورت متن باز و رایگان ارائه شده است. این سیستم مدیریت فرایند پرقدرت ، از زبان فارسی به خوبی پشتیبانی می کند.

مطالب ارائه شده در این وبسایت به صورت کامل از سایت پروسس میکر ترجمه شده است.

برای مشاهده آموزش های ویدئوی پروسس میکر به زبان فارسی می توانید به قسمت ویدئو ها مراجعه کنید

برای مطالعه بخش های مختلف آموزش از منوهای سمت راست قسمت مورد نظر را انتخاب کنید

همچنین می توانید مطالب قرارداده شده در ویکی پروسس میکر را با فرمت pdf دانلود نمایید